Ochrana vášho súkromia

Tieto podmienky sú platné od 1.11.2021

Základné informácie

Správcom vašich osobných údajov je naša spoločnosť

Vaša Lekáreň, družstvo
Hornočermánska 4
949 01 Nitra

IČO: 46488821
DIČ: 2820020115
IČ DPH: SK2820020115

Aké osobné údaje zbierame

Pokiaľ si u nás zarezervujete tovar, zbierame údaje v objednávkovom procese - teda vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo

Pokiaľ nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Súbory cookies pri rezervácii liekov nepoužívame

Zbierané osobné údaje

Meno a priezvisko
Za účelom oslovenia zákazníka na webovom portáli a v komunikácii so zákazníkom.

E-mail
Za účelom zasielania komunikácie nevyhnutnej pre vybavenie rezervácie.

Telefónne číslo
Za účelom zasielania komunikácie nevyhnutnej pre vybavenie rezervácie.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Pri rezervácii liekov neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stránam

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo splnenie našich povinností, spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Bezpečnosť osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pracujeme tvrdo na tom, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a prijaté opatrenia pravidelne aktualizujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našou stránkou je šifrovaná. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše heslo k používateľskému účtu ukladáme v hashovanej podobe tak, aby nebolo možné ani v prípade získania tohto údaja nepovolanou osobou možné ho dešifrovať.

Aké máte práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. Pre uplatnenie vašich práv nám prosim zašlite e-mailovú správu alebo písomnú žiadosť na kontaktné údaje:

Email: info@vasalek.sk
Adresa
Vaša Lekáreň, družstvo
Hornočermánska 4
949 01 Nitra

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete nás požiadať o prehľad osobných údajov, ktoré o vás uchovávame a ako s nimi bolo naložené

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete nás požiadať o poskytnutie Vašich údajov v strojovom formáte

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že nami spracovávané osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby sú chybné, môžete nás požiadať o opravu

Právo na zabudnutie

Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:

  • ak popierate presnosť vašich osobných údajov
  • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne
  • ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov
  • ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je protiprávne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Budeme však veľmi radi, ak budete takéto prípady riešiť najprv s nami. Kontaktujte nás prosím na:

Email: info@vasalek.sk
Adresa
Vaša Lekáreň, družstvo
Hornočermánska 4
949 01 Nitra